Po páté hodině aneb Po páté odpoledne / After 5 pm

01.09.2022

Když odhalíme své soukromé životy, povzbudí to komunitní život? // When we bring private life into the public realm, does public life emerge?
Facebook

Po páté odpoledne je umělecký projekt, v rámci kterého místní občané sdílejí své volnočasové aktivity. Reaguje na pokles veřejného života zejména v centru města a otevírá hranice mezi soukromým a společným. Vytváří dočasnou instalaci, která poskytuje prostor pro trávení volného času a komunitní aktivity. Více o projektu najdete zde // More about the project here.

Projekt vznikl ve spolupráci produkční platformy Rekultur, berlínského kolektivu CCPA a Divadelního festivalu Kutná Hora. Za finanční podporu děkujeme: Státnímu fondu kultury ČR, Česko-německému fondu budoucnosti, Středočeskému kraji a Kreativ-Transfer.