Rekultur je nezávislá produkční platforma, která se zabývá realizací vlastních uměleckých projektů, koprodukcí a distribucí českých a mezinárodních kulturních projektů.

Rekultur is an independent production platform, which is focused on realization of new contemporary artistic projects, co-productions and distribution of Czech and international culture projects.