Kulturní producentka, divadelní režisérka a kurátorka.
Pochází z Katowic kde vystudovala filmovou vědu, nová média a sociologii, v Česku ukončila obor divadelní režie na Divadelní Akademie Múzických Umění.
Ve své tvorbě se zabývá sociální a politickou tématikou, realizuje činoherní, autorské, site specific projekty a zajímá ji umění ve veřejném prostoru. Inscenací Don Juan x2 debutovala v roce 2007 v Polsku, kde také získala zkušenosti s filmovou produkcí především jako druhý režisér celovečerního filmu Matka. V roce 2013 spoluzaložila nezávislé Divadlo X10, kterého byla uměleckou šéfkou a režírovala tam stěžejní inscnenace. S divadlem spolupracovala také jako kurátorka Divadelního festivalu Kutná Hora a manažerka mezinárodních vztahů.
S inscenací Autoatlas Ukrajiny vyprodukovanou přes MeetFactory získala v roce 2014 cenu festivalu ...příští vlna / next wave... za Projekt roku. Inscenace Haarmann se objevila v širší nominaci na Cenu Josefa Balvína za sezonu 2016/2017. S Divadlem X10 získala cenu festivalu ...příští vlna / next wave... za Producentský počin roku 2017 a v roce 2020 českou DNA - cenu udělovanou organizací Nova síť.
V roce 2021 zahájila činnost nezávislé produkční platformy Rekultur.

Art producer, theatre director, curator.
Born in Katowice in Poland where she studied film studies, new media and sociology. In the Czech Republic, she received a degree in drama direction at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts. She collaborates especially with independent groups and theatres. In her work, she deals with social and political themes, realizes drama theatre, authorial and site specific projects, she is interested in art in public space. In 2007 she debuted with a play Don Juan x2 in Poland where she also debuted in the film production as the second director of the feature film Mother in 2012. Sometimes she works as a translator as well. In 2013 she co-founded the independent Theatre X10 where she used to be an artistic director and directed significant performances, she also worked as a curator of the Kutna Hora Performing Arts Festival and as a manager for the international projects.
Her site specific performance Autoatlas Ukrajiny produced by Meetfactory won a prize of the ...příští vlna / next wave... festival for the Production of the Year in 2014, performance Haarmann was among the nominees for the Josef Balvín Award for the 2016/2017 season. With Theatre X10 in 2017 she won a prize of the ...příští vlna / next wave... festival for the Producer's achievement of the year and Czech DNA prize by New network in 2020.
In 2021 she launched an independent production platform called Rekultur.