BIOTOP

✶✶  O P E N   C A L L  ✶


Evropská skupina United Cowboys a produkční platforma Rekultur hledají spolupracovníky pro projekt realizovaný v období 21. 8. - 1. 9. 2024 v Praze. Přihlášky formou životopisu, videomateriálu a stručné motivace (může být v podobě textu v mailu) zasílejte do 15. 6. 2024. na adresu rekultur.cz@gmail.com 
Podrobné info níže:


➽ REFERENCE
⇨ Biotop v Gothenburgu, Švédsko
⇨ a v Sofii, Bulharsko.


KOHO HLEDÁME
⇨ Profesionální umělce různých disciplín, věku a původu pro spolupráci na tvorbě mezinárodní inscenace Biotop.
⇨ Pro účast na spolutvorbě doporučujeme mít zkušenosti s uměním (v jakékoli formě), spřízněnost s tělesností, pohybem a chuť objevovat nové cesty a přístupy.
⇨ Vzdělání v oblasti tance je výhodou, ale není striktním požadavkem. Přihlásit se mohou také performeři, mimové, hudebníci a výtvarní umělci.
⇨ Znalost angličtiny (základní komunikační úroveň) výhodou; workshop a zkoušky proběhnou v angličtině

KDY A KDE
⇨ 21. srpen - 1. září 2024
⇨ Nová libeňská synagoga a Studio Lenky Vagnerové & Co., Praha

O CO PŘESNĚ JDE
⇨ 21. 8. - 24. 8. workshop pro max. 10 účastníků pod vedením úhlavní dvojice United Cowboys: Pauline Roelants a Maartena van der Puta; workshopy proběhnou v Praze ve Studiu Lenky Vagnerové & Co.

⇨ 24. 8. / 25. 8. výběr 4 účastníků pro další etapu spolupráce.
⇨ 25. 8. - 29. 8. společná tvorba s celým týmem United Cowboys, který bude doplněn o 5 evropských tanečníků; tato fáze proběhne v prostorách Nové libeňské synagogy v Praze.
⇨ 30. a 31. 8. prezentace work in progress pro veřejnost (Nová libeňská synagoga).
⇨ 1. 9. premiéra inscenace (Nová libeňská synagoga).
⇨ listopad 2024 další reprízy.

➽ PODMÍNKY 

⇨ workshop je zdarma, není honorován.
⇨ zkoušky a představení pro veřejnost budou honorována.
⇨ workshop a zkoušky proběhnou v angličtině. Znalost angličtiny na základní komunikační úrovní je výhodou.
⇨ více informaci o konceptu projektu a jeho dramaturgii na konci dokumentu.


➽ JAK SE PŘIHLÁSIT

⇨ Hledáme různorodou skupinu účastníků co do dovedností, věku a původu; vycházíme z hesla, že jsme skupina jednotlivců.
⇨ Přihlášky formou životopisu, videomateriálu a stručné motivace (může být ve formě textu v mailu) zasílejte na: rekultur.cz@gmail.com
⇨ Přihlášky zasílejte do 15. 6. 2024.


➽ KDY BUDOU VÝSLEDKY
⇨ do 30. 6. 2024.
⇨ Workshop je určen pro omezený počet 10 účastníků.
⇨ O výsledcích budeme informovat všechny zájemce.✶✶✶  O   BIOTOPU  JAKO  KONCEPTU   A   METODĚ    ✶✶✶

Biotop je živý koncept United Cowboys, v němž skupina zkoumá mentalitu tanečníka/performera, ale zároveň i diváka. Na co se performer soustředí v okamžiku, když nemá jasně určené hrací hranice, ani stálé publikum; kam se dívá divák a na jak dlouho, když teď nemá ani pevné místo, ani vymezený časový úsek.

Od roku 2014 vytváří United Cowboys v konkrétní lokaci biotopy - soběstačná prostředí - v nichž jsou přítomni tanečníci, performeři a hudebníci. V rámci projektu dochází k novému definování prostoru. Diváci se mohou procházet, pozorovat a vstřebávat tento svět ze všech úhlů. Divák se může zastavit, aby se díval, může jít dál, vystoupit a zase se vrátit. Performeři publikum vedou, v rámci pevně daných pravidel a dramaturgii nabízejí divákům jistou svobodu. Neexistuje žádný pevný časový limit, délka trvání vychází z konkrétní realizace a lokace. Biotop trvá mezi 4,5 a 5 hodinami; samotný koncept je nekonečný.


✶✶✶  TĚLO  JAKO  REFERENCE  PRO  (R)EVOLUCI  ✶✶✶


Zkoumáme, řídíme a vytváříme živé umění, v němž jsou lidé ústřední; doslova fyzicky i mentálně; převedeno do časových obrazů. Považujeme za důležité zdůrazňovat v době technologií, internetu a digitalizovaných dialogů lidský fyzický rozměr. Podporujeme hmatatelnost a využívání smyslů v těchto živých zážitcích. Proti jednorozměrnosti digitálních informací a expozice stavíme pravdivost a (námi vybranou) zranitelnost; věříme, že pozorování a zkušenost jsou správnou cestou k získávání, učení a rozvíjení znalostí. Věříme také, že v dnešní době bychom měli podporovat pohyb směrem k sobě, nikoliv od sebe. Věříme ve shromažďování vztahů, protože naše práce umožňuje proces, v němž lze získat speciální znalosti, konečný produkt již tedy nelze chápat jako statickou entitu, ale jako otevřenou entitu, která se dále vyvíjí a neustále buduje nové vztahy. Každá diskuse s partnerem/regionem nás nutí učinit výpověď - jakkoli malou - o významu.


✶ ✶ ✶   PROGRAM   WORKSHOPU  ✶ ✶ ✶

Maarten van der Put a Pauline Roelants budou v rámci workahopu pokračovat ve svém zkoumání mentality performance, tělesnosti jako jazyka a prostředku dialogu. Účelem je uvědomění si těla ve vztahu k prostoru a energii. 

V rámci čtyřdenního workshopu Pauline a Maarten nejdřív všem účastníkům představí metodologii práce nad projektem Biotop:

Den 1: Tato silně fyzická spolutvorba začíná představením nástrojů pro radikální přítomnost na jevišti, která souvisí s náročnou rovnováhou mezi zranitelností a mocí. Práce na individuálních dovednostech ve vztahu k přítomnosti je základem prvního dne - vzájemné poznávání se a poznávání prostoru. Poskytování prostoru a přijímání prostoru.


Den 2:
Od tohoto úvodu jsou všichni účastníci vyzváni, aby "bránili" své individuální území. Výzva pro tělo, prostor a energii. Individuální profily, jako výsledek úvodu, budou základem pro řízenou a strukturovanou improvizaci na začátku. Tento den se ponese v duchu hledání svobody v rámci omezení.

Den 3: Okamžik mezi rozhodnutím k pohybu a samotným pohybem dáme co nejblíže k sobě. Tímto způsobem improvizace doplníme o uvědomělou vnitřní pozornost. stav vykonávané pozornosti.


Den 4: Propojíme hlavu, srdce a tělo. Čím dále se dostaneme, tím více svobody a prostoru dobudeme. Improvizace se bude prodlužovat a propracovávat k pocitu nekonečna.


Po tomto úvodu proběhne výběr 4 účastníků, kteří budou pozvání k další spolupráci na tvorbě inscenace. Ke skupině se připojí tanečníci United Cowboys a společně dojde k vybudování pražského biotopu v prostorách Nové libeňské synagogy v Praze během 4 dnů.